WebBoomm – Online Marketing – Zoekmachine Marketing – Social Media Marketing
Over WebBoomm? | Contact
Bel: 06-10350718

Twitter en Overheid: Waarom Twitterende ambtenaren betere ambtenaren zijn

Goed. Zover wil ik niet gaan om dit te beweren, maar zij die Twitteren zorgen wel dat de afstand tussen overheid en burger wordt verkleind.

twitter overheid - twitterende wijkagentDe basis van dit artikel is als “Twitterende ambtenaren binnen het veiligheidsdomein” verscheven in Frankwatching. Het is geschreven naar aanleiding van het onderzoek door Leon Veltman naar “de effecten van twitterende wijkagenten“. Uit zijn onderzoek blijkt (nog maar weer eens) dat burgers contact willen hebben met échte mensen van de overheid. En wat geldt voor ambtenaren binnen het veiligheidsdomein, geldt ook voor andere ambtenaren bij de gemeente, provincie en andere locale overheden.

Twitter niet gebruiken is geen optie meer

Veel mensen vinden dat ambtenaren terughoudend moeten zijn met het gebruik van Twitter. Er zijn zelfs gemeenten die het Twitteren door ambtenaren (willen) verbieden. Dat is natuurlijk een manier om (niet) met Twitter om te gaan. Er zijn ook betere manieren.

Burgers willen contact hebben met échte mensen van de overheid. Dat blijkt tenminste uit een onderzoek door Leon Veltman naar de effecten van twitterende wijkagenten. Twitter zorgt voor directe interactie tussen de politie en burgers en verkleint de onderlinge afstand.

 

Maar niet voor iedereen

Niet elke ambtenaar moet gaan twitteren. Je moet de vaardigheden en interesse hebben om Twitter te kunnen gebruiken. Daarbij moeten de twitterende ambtenaren zelf het nut en de noodzaak inzien van het gebruik.

Omdat het zinvol is

Contact met burgers via Twitter is over het algemeen leuk. Je krijgt energie uit de contacten die je opdoet. Dit blijkt ook uit onderzoek, onder andere van Leon Veltman. Maar houd je aan de logische regels.

Functioneel gebruik: betere communicatie

Het eerdergenoemde onderzoek van Leon Veltman geeft aan dat twitteren bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van je organisatie. Volgers van de twitterende wijkagenten zien dankzij transparante communicatie dat de politie de lokale problematiek kent en hier wat aan doet. Dit sluit aan op de wens van burgers dat de politie problemen uit de eigen leefomgeving aan moet pakken.

Niet alleen voor de politie, maar ook voor alle andere overheidsorganisaties zijn er voldoende redenen om gebruik te maken van Twitter:

  • Een ambtenaar kan tips geven, gevraagd of ongevraagd.
  • Een ambtenaar is beter op de hoogte wat er leeft in de maatschappij en en zijn stad.
  • Een burgemeester en wethouder zijn eenvoudig en direct aanspreekbaar.
  • Een ambtenaar kan eenvoudig vragen stellen aan burgers en snel antwoord en feedback krijgen.
  • Een ambtenaar kan Twitteraars met vragen over activiteiten in de stad proactief beantwoorden.

Betekenis voor locale organisatiesorganisaties

Het belangrijkste is dat een ambtenaar zich dient te realiseren dat hij via Twitter rechtstreeks bijdraagt aan een positief of negatief imago van de organisatie. Daarnaast vergt het ook een andere rol van de afdeling communicatie. Het rol van het loket voor persvragen verschuift daardoor meer van regisseur naar coach. De ambtenaar bepaalt wat er wordt gecommuniceerd en heeft meer de regie. Tevens betekent het inzetten van social media zoals Twitter voor leidinggevenden dat ze hun medewerkers moeten loslaten. Ze moeten sturen op vertrouwen en hen faciliteren en stimuleren waar mogelijk. Twitter Overheid.

En last but not least: er is technische ondersteuning nodig. Om Twitter effectief te kunnen inzetten moet je de juiste tools gebruiken. De site van Twitter is wel erg basic en heeft niet veel mogelijkheden. Met (gratis) applicaties als Tweetdeck, Hootsuite en Seesmic kan er veel efficiënter en effectiever met Twitter omgegaan worden.

Wil je binnen je gemeente of andere locale overheidsinstelling Twitter en andere sociale media kanalen gerichter kunnen inzetten om bovenstaande 5 doelstellingen ook te bereiken, volg dan onze intensieve “training Social Media Overheid” van 14 juni 2012. 

Wat: Social Media Training voor gemeenten
Waar: Utrecht
Wanneer: 14 juni 2012 (gehele dag)

Comments are closed.

Laatste Blog Posts

Waar zitten we

WebBoomm Amsterdam
Landsmeerderdijk 36
1035 PW Amsterdam.
Website: http://webboomm.com
Email: amsterdam@webboomm.com

    

Contact