Rol: Ecommerce Manager (Interim)
Periode: December 2016 – 1 April 2017
Organisatie: Van Dijk Educatie

Achtergrond:
Van Dijk is onderdeeel van TLN (voorheen Van Dijk Educatie). TLN is de holding waar meerdere labels onder hangen die ieder een eigen markt bedienen. Zo levert Van Dijk schoolboeken en digitale leermiddelen aan de leerlingen van het voorgezet onderwijs, levert Studers (digitale) leermiddelen aan het MBO en Studystore levert leermiddelen aan het hoger onderwijs (HBO en universiteiten). Van Dijk is de grootste business unit met een marktaandeel van ca.80% en levert daarmee aan ruim 700.000 leerlingen de studieboeken en digitale leermiddelen. Met een omzet van ca.450mln euro is Van Dijk Educatie een top7 Twinkle Ecommerce speler.

In december 2016 werden verschillende websites binnen Van Dijk Educatie (VDE) gebruikt. De belangrijkste daarvan is https://www.VanDijk.nl voor het Voortgezet onderwijs. Deze site wordt gebruikt zodat leerlingen (B2C) hun boeken kunnen bestellen, alsook voor de scholen om hun leermiddelenlijst vast te stelen (B2B).

Uitdaging:
Er waren verschillende redenen voor een digitale transformatie van VDE:

 • Hoge kosten van beheer en doorontwikkeling
 • Beginpunt van verdere standaardisatie VDE
 • Outdated: De look en feel voldoen niet aan de huidige eisen van de markt. De gebruikte techniek is achterhaalt. Een nieuwe techniek biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit bij de realisatie van functionaliteiten
 • Ongestructureerd: 60 procent van het contactvolume bij KLS komt uit de happy flow. Relevantie onbreekt. En de klant heeft weinig contact opties.
 • Onvoldoende mogelijkheden: Lage sales tijdens de sleutelmomenten. Weinig content marketing voor scholen. Onvoldoende Opt-in voor toekomstige marketingactiviteiten. Bestellen is niet mogelijk in de leerlingen Mijn Omgeving

Mijn taken:

 • Dagelijkse leiding Digital Interaction project met Programma Manager, IT lead, Product Owner.
 • Vaststellen business requirements en Product Backlog Items voor product owner en scrum teams voor transitie oude website Van Dijk naar nieuw E-commerce platform
 • Ontwikkelen E-commerce strategie en het opzetten van een e-commerce team
 • In kaart brengen multi-channel customer journey en pijnpunten van alle klantinteractiemomenten
 • UX optimalisatie gebruik makend van (online) user panels feedback tools en analytics.
 • Implementatie van progressive customer profiling voor ‘t aanbieden van relevante informatie, producten en diensten in de customer (long life learning) journey
 • Zorgen dat content in alle kanalen (website, e-mail, social, call-center) voor alle klant-interacties relevant, overtuigend en in lijn is met de visie en merkwaarden.
 • Vaststellen Social Media en webcare strategie.